องค์สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังษี

Just another WordPress site

องค์สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังษี

องค์สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังษี  องค์สีทองโบราณ ขนาดจิ๋ว ครอบแก้ว เนื้องานหล่อจากเรซิ่น งานให้รายละเอียดสูงตามขนาด องค์ทรงนั่งสมาธิ ประทับบนฐานลายสวยงาม

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) (นามเดิม: โต) หรือนามที่นิยมเรียก “สมเด็จโต” “หลวงปู่โต” หรือ “สมเด็จวัดระฆัง” เป็นพระภิกษุมหานิกาย เป็นพระมหาเถระรูปสำคัญที่ได้รับความนิยมนับถืออย่างมากในประเทศไทย ท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ในสมัยรัชกาลที่ 4-5

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) นับเป็นพระเกจิเถราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน และนอกจากจริยาวัตรด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้ว ท่านยังทรงคุณทางด้านวิชชาคาถาอาคม เมตตามหานิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคล “พระสมเด็จ” ที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา ด้วยปฏิปทาจริยาวัตรและคุณวิเศษอัศจรรย์ของท่าน ทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นอมตะเถราจารย์รูปหนึ่งของเมืองไทย และมีผู้นับถือจำนวนมากในปัจจุบัน

เหมาะสำหรับบูชากับทุกสถานที่ ทั้งบ้านพักอาศัย,ร้านค้า,ออฟฟิศ หรือถวายวัด หรือหน้ารถ โต๊ะทำงาน พื้นที่ที่จำกัดมาก เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ผู้เคารพบูชา ให้เจริญรุ่งเรืองด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร สมบัติ

No Comments

Add your comment