เหรียญกษาปณ์ทองแดงพระสยาม รัชกาลที่๕ ราคา 1 เซียว ร.ศ. 124

Just another WordPress site

เหรียญกษาปณ์ทองแดงพระสยาม รัชกาลที่๕ ราคา 1 เซียว ร.ศ. 124

  • เหรียญกษาปณ์ทองแดงพระสยาม รัชกาลที่๕ ราคา 1 เซียว ร.ศ. 124
  • ด้านหน้า พระบรมรูปรัชกาลที่ 5
  • ด้านหลัง รูปพระสยามเทวาธิราช

No Comments

Add your comment