ไม้ดัดเก้าอี้โต๊ะคุมด้วยผ้าอย่างดี

Just another WordPress site

ไม้ดัดเก้าอี้โต๊ะคุมด้วยผ้าอย่างดี

ชุดโต๊ะอาหารแนวscandinavian แต่เป็นงานไทยเก่า มีโต๊ะกลางยืดหดได้ 1 ตัว เก้าอี้ 6 ตัว เก็บสีให้ใหม่เปลี่ยนผ้าหุ้มใหม่

No Comments

Add your comment